YOMEDIA
01AMBIENT

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 16 Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm GDCD 8 Bài 16 về Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. chiếm đoạt
  • B. định đoạt
  • C. chiếm hữu 
  • D. chiếm dụng
  • A. chiếm hữu
  • B. chiếm dụng
  • C. sử dụng
  • D. khai thác
 •  

   

   
   
  • A. Xe máy do mình đứng tên đăng kí
  • B. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên
  • C. Thửa đất do mình đứng tên
  • D. Căn hộ do mình đứng tên
  • A. Quyền định đoạt tài sản
  • B. Nhà nước có trách nhiệm
  • C. Công dân có quyền sở hữu
  • D. quyền sở hữu tài sản
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Nhà nước có trách nhiệm
  • B. Quyền sở hữu tài sản
  • C. Quyền định đoạt tài sản
  • D. Công dân có quyền sở hữu
  • A. Quyền chiếm hữu.
  • B. Quyền sử dụng.
  • C. Quyền định đoạt.
  • D. Cả A, B, C.
  • A. Quyền chiếm hữu.
  • B. Quyền sử dụng.
  • C. Quyền định đoạt.
  • D. Quyền tranh chấp.
  • A. Quyền sử dụng.
  • B. Quyền định đoạt.
  • C. Quyền chiếm hữu.
  • D. Quyền tranh chấp
  • A. Quyền định đoạt.
  • B. Quyền khai thác.
  • C. Quyền chiếm hữu.
  • D. Quyền tranh chấp.
  • A. Chiếm hữu của chủ sở hữu.
  • B. Chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu.
  • C. Chiếm hữu hoàn toàn và chiếm hữu không hoàn toàn.
  • D. Cả A, B.
YOMEDIA