YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây? 

  • A. 
   Xe máy do mình đứng tên đăng kí
  • B. 
   Sổ tiết kiệm do mình đứng tên
  • C. 
   Thửa đất do mình đứng tên
  • D. 
   Căn hộ do mình đứng tên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công dân không có quyền sở hữu thửa đất do mình đứng tên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15249

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA