OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 19 SBT Địa lí 9

Bài tập 5 trang 19 SBT Địa lí 9

Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Những biện pháp để khắc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là

□ a) giảm tỉ lệ sinh.

□ b) vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con.

□ c) thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hoá gia đình.

□ d) ban hành chính sách dân số phù hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay.

□ đ) đẩy mạnh phát triển văn hoá, y tế, giáo dục, tích cực giải quyết việc làm. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Tất cả đều đúng

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 19 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON