OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT

Hỏi đáp về Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 - Địa lý 9

Banner-Video

Sau khi học xong bài Địa lý 9 Bài 5 Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (10 câu):

Banner-Video
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. chất lượng cuộc sống đang tăng.

  B.công tác dân số kế hoạc hóa gia đình có hiệu quả

  C. cả hai ý trên đều đúng

  D. cả hai ý trên đều sai 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • A. già đi.

  B. trẻ hơn. 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A. già.

  B. trẻ. 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • RANDOM
  YOMEDIA
  RANDOM
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247

  Nhận xét sự và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • (?) : Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khăc phục những khó khăn này ?

  GIÚP MÌNH VỚI . CHÚ Ý KHÔNG COP MẠNG :D

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (Địa lý 9)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Các dấu hiệu của các loại biểu đồ cột (ghép,kết hợp với đường, chồng,.)

  Giups mình ,gần thi rồi ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có mấy cách tối đa để nhận xét biểu đồ miền ?

  A. 3

  B. 2

  C. 4

  D. 5

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

MGID
ON