OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 9

Quan sát kĩ hai tháp dân dưới đây:

- Em hãy hoàn thành bảng sau:

  Năm 1989 Năm 1999
Hình dạng của tháp ........................................ ........................................
Cơ cấu dân số theo độ tuổi ........................................ ........................................
Từ 0 đến 14 tuổi ........................................ ........................................
Từ 15 đến 59 tuổi ........................................ ........................................
Từ 60 tuổi trở lên ........................................ ........................................
Tỉ lệ dân số phụ thuộc ........................................ ........................................

- Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  Năm 1989 Năm 1999
Hình dạng của tháp Hình tam giác, sườn dốc, đáy rộng, đỉnh nhọn. Hình tam giác, sườn dốc, đáy rộng, nhưng bắt đầu thu nhỏ ở nhóm tuổi (0-5), đỉnh nhọn.
Cơ cấu dân số theo độ tuổi    
Từ 0 đến 14 tuổi 39% 33,5%
Từ 15 đến 59 tuổi 53,8% 58,4%
Từ 60 tuổi trở lên 7,2% 8,1%
Tỉ lệ dân số phụ thuộc 46,2% 41,6%

- Nhận xét: Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta có sự thay đổi.

+ Nhóm tuổi 0 – 14 giảm, từ 39% năm 1989 xuống còn 33, 5% năm 1999 (giảm 5, 5%), do thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

+ Nhóm tuổi 15 – 59 tăng, từ 53,8% năm 1989 lên 58,4% năm 1999 (tăng 4,6%) , do hậu quả của sự bùng nổ dân số ở giai đoạn trước đó.

+ Nhóm tuổi trên 60 tăng, từ 7,2% năm 1989 lên 8,1% năm 1999 (tăng 0,9%) , do chất lượng cuộc sống được cải thiện; những tiến bộ của ngành y tế ...

+ Tỉ lệ dân số phụ thuộc: do kết quả của sự thay đổi dân số theo nhóm tuổi nên tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm 4,6%.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON