OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và năm 2002. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu gái trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và 2002 (đơn vị: %). 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON