ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 45 SBT Địa lí 8

Bài tập 2 trang 45 SBT Địa lí 8

Quan sát bảng 16.1, tr 54 SGK, nêu nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á theo gợi ỷ cụ thể dưới đây:

a) Giai đoạn 1990 - 1996

 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế tương đối đều là:                             
 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế không đều là:                       

b) Giai đoạn 1998 - 2000 (năm 1997 khủng hoảng tài chính tại Thái Lan) -Năm 1998

Những nước có mức tăng trưởng giảm là.........................................................

Năm 2000:

 • Những nước có mức tăng trưởng cao (trên 6%) là:......................................
 • Những nước có mức tăng trưởng chậm (dưới 6%) là:.................................. 

c) Nhận xét chung về nền kinh tế các nước Đông Nam Á (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai). 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Giai đoạn 1990 – 1996.

 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế tương đối đều là: Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam.
 • Những nước có mức tăng trưởng kinh tế không đều là: In-đô-nên-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po.

b) Giai đoạn 1998 – 2000 (năm 1997 khủng hoảng tài chính tại Thái Lan)

 • Năm 1998: Những nước có mức tăng trưởng giảm là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan.
 • Năm 2000:
  • Những nước có mức tăng trưởng cao (trên 6%) là: Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po.
  • Những nươc có mức tăng trưởng chậm (dưới 6%) là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan, việt Nam.

c) Nhận xét chung về nền kinh tế các nước Đông Nam Á (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai).

 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhìn chung mức trăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á khá nhanh, tuy nhiên chưa vững chắc. Giai đoạn 1997 -1998, cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ Thái Lan đã kéo theo sự suy giảm kinh tế cuả nhiều nước.
 • Hiện nay, các quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tập trung phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SBT Địa lí 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID