ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 46 SBT Địa lí 8

Bài tập 3 trang 46 SBT Địa lí 8

Cho bảng số liệu dưới đây:

Quốc gia 1990 2000 2003 2005 2007
LÀO Nông nghiệp 61,2 52,9 48,24 44,31 42,01
Công nghiệp 14,5 22,8 26,24 29,98 32,46
Dịch vụ 24,3 24,3 25,32 25,71 25,53
THÁI LAN Nông nghiệp 23,2 10,5 10,41 10,17 10,84
Công nghiệp 28,7 40,0 43,63 44,05 43,85
Dịch vụ 48,1 49,5 45,96 45,78 45,31

Tỉ trọng các ngành trong GDP của một số nước Đông Nam Á (%)

a) Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo ngành của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007 theo yêu cầu cụ thể sau:

b) Qua biểu đồ, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong GDP của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Vẽ biểu đồ

 

b) Nhận xét

- Giai đoạn 1980 -2007, tỉ trọng cơ cấu các ngành kinh tế của Lào và Thái Lan có sự thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt công nghiệp có xu hướng tăng nhanh nhất.

=> Sự thay đổi này phù hợp với quá trình công nghiệp hóa ở các quốc gia này, trong đó đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 46 SBT Địa lí 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID