ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào lược đồ Kinh tế Đông Nam Á và những hiểu biết của bản than, em hãy:

- Hoàn thành bảng sau:

Cây trồng chính Nơi phân bố Vật nuôi chính Nơi phân bố

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

- Cho biết Đông Nam Á có những ngành công nghiệp chính nào, phân bố ở đâu. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Cây trồng chính Nơi phân bố Vật nuôi chính Nơi phân bố

Lúa gạo

Các nước thuộc bán đảo Trung Ấn

Trâu, bò

Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.

Cà phê

Việt Nam, In-đô-nê-xi-a

Lợn

Việt Nam, Phi-lip-pin.

Cao su

Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.

   

Mía

Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a,

   

Dừa

Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, phlip-pin, Bru-nây, Đông Ti-mo.

   

- Những ngành công nghiệp chính của Đông Nam Á:

+ Luyện kim: Mi-an-ma, Việt Nam, Phi-lip-pin.

+ Chế tạo máy: Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, In-đô-nê-xi-a.

+ Hóa chất, lọc dầu: Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a.

+ Thực phẩm: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Cam-pu-chia.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID