ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 2 trang 38 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 38 sách GK Địa lớp 7

Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Gợi ý trả lời bài 2

Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Cai-rô, Ka-ra-si, Niê-đê-li, Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 38 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON