ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3 trang 26 SBT Địa lí 7

Giải bài 3 tr 26 sách BT Địa lớp 7

Quan sát hình 3.3 - Lược đồ các siêu thị trên thế giới có từ 8 triệu dân trở lên - năm 2000 (tr.11 SGK)

a) Em hãy kể tên các siêu đô thị (trên 8 triệu dân) ở đới nóng năm 2000.

b) Kết hợp vốn hiểu biết, hãy nêu nhận xét về sự phát triển dân số đô thị ở đới nóng so với đới ôn hòa. 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Các siêu đô thị (trên 8 triệu dân) ở đới nóng năm 2000 là: Lốt An-giơ-let; Mê-hi-cô Xi-ti; Nui I-ooc; Pari, Cai-rô; La-gốt; Ka-ra-si; Nui Đê-li; Mun-bai; Côn ca-ta; Ma-li-na; Thương Hải; Thiên tân; Bắc Kinh; Xơ-un; Tô-ki-ô; Ô-xa-ca-Cô-bê.

 b) Nhận xét về sự phát triển dân số đô thị ở đới nóng so với đới ôn hòa: Các siêu thị trên 8 triệu dân ở đới nóng nhiều hơn rất nhiều so với đới ôn hòa. Với đà phát triển kinh tế như hiện nay, trong vài chục năm nữa, con số đó còn có thể tăng thêm rất nhiều. 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 26 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON