ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 1 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để nêu rõ các nguyên nhân tác động đến di dân ở đới nóng:

Các nhân tố Hậu quả
..................................... .....................................

 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Các nhân tố Hậu quả

- Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, sự nghèo đói và thiếu việc làm ...

- Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn.

- Hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt.

- Chính sách di dân của nhà nước.

- Tạo nên các làn sóng di dân tự do đa dạng, phức tạp tác động lớn đến kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và môi trường.

- Di dân từ nông thôn lên thành phố, dân số đô thị tăng nhanh, tạo sức ép lớn đối với vấn đề việc làm và môi trường đô thị.

- Di dân tị nạn rất phổ biến ở nhiều nước châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.

- Những cuộc di dân có kế hoạch có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON