ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 41 Bảo quản hạt, củ làm giống

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 41 về Bảo quản hạt, củ làm giống online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Giữ ở nhiệt độ bình thường, độ ẩm 35 - 40%
  • B. Giữ ở nhiệt độ 30 - 400C, độ ẩm 35 - 40%
  • C. Giữ ở nhiệt độ, độ ẩm bình thường
  • D. Giữ ở nhiệt độ -100C, độ ẩm 35 - 40%
  • A.  Sức chống chịu cao, không sâu bệnh, khô
  • B. Sức sống cao, không sâu bệnh, chất lượng tốt
  • C. Chất lượng tốt, thuần chủng, không sâu bệnh
  • D. Khô, sức sông tốt, không sâu bệnh
 •  

   

   
   
  • A. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng đảm bảo cho tái sản xuất, duy trì đa dạng sinh học
  • B. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng, duy trì tính ban đầu
  • C. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng, nâng cao năng suất cây trồng
  • D. Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng, chống lây lan sâu bệnh
  • A. Xử lí ức chế nảy mầm, xử lí chống VSV, bảo quản trong kho lạnh, độ ẩm 35 - 40%
  • B. Phơi khô, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lạnh
  • C. Xử lí chống VSV, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lanh
  • D. Cả a, b, c đều sai
 •  

  • A. Tách hạt cẩn thận
  • B. Phân loại và làm sạch
  • C. Xử lí phòng chống vi sinh vật gây hại
  • D. Tất cả đều sai
AMBIENT