OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương 6: Các Quyết Định Về Sản Phẩm

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
 • Bài 1: Sản phẩm theo quan điểm Marketing

  Bài 1: Sản phẩm theo quan điểm Marketing
 • Bài 2: Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm

  Bài 2: Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm
 • Bài 3: Quyết định về bao bì và dịch vụ sản phẩm

  Bài 3: Quyết định về bao bì và dịch vụ sản phẩm
 • Bài 4: Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm

  Bài 4: Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm
 • Bài 5: Thiết kế và Marketing sản phẩm mới

  Bài 5: Thiết kế và Marketing sản phẩm mới
 • Bài 6: Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm

  Bài 6: Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
OFF