OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Khoa học tự nhiên 6 Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên

Mời các em học sinh lớp 6 cùng tham khảo nội dung chương trình KHTN 6 thuộc chương trình Kết nối tri thức Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên do Học247 tổng hợp và biên soạn dưới đây. Trong chương này, các em sẽ nghiên cứu những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên, các quy định an toàn trong phòng thực hành. Mỗi bài giảng đều có các phần tóm tắt lý thuyết, đề thi trắc nghiệm online, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết và phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết sau đây!

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Khoa học tự nhiên 6

OFF