OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 3: Sử dụng kính lúp

Banner-Video

Hướng dẫn Giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Chương 1 Bài 3 Bài 3: Sử dụng kính lúp. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video
NONE
OFF