OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Khoa học tự nhiên 6 Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà gồm các bài với nối dung về cấu tạo, sự vận động của Mặt Trăng, Mặt Trời và hệ Ngân Hà được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Khoa học tự nhiên 6

OFF