OFF
OFF
AMBIENT
22NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xử lí mẫu vật khởi đầu bằng tia phóng xạ gây …(?)…, nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống. Cụm từ phù hợp trong câu là

  • A. 
   Đột biến gen
  • B. 
   Đột biến NST
  • C. 
   Đột biến
  • D. 
   Biến dị tổ hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xử lí mẫu vật khởi đầu bằng tia phóng xạ gây ra đột biến.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF