RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Với các phát biểu sau :

  1. Khi tác dụng với hidro , nitơ thể hiện tính khử.

  2. Khi tác dụng với oxi , nitơ thể hiện tính oxi hóa.

  • A. 
   I , II đều đúng 
  • B. 
   I , II đều sai
  • C. 
   I đúng , II sai
  • D. 
   I sai , II đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1. Khi tác dụng với hidro , nitơ thể hiện tính oxi hóa. Từ số oxi hóa 0 xuống -3 (NH3)

  2. Khi tác dụng với oxi , nitơ thể hiện tính khử. Từ số oxi hóa 0 có thể tăng lên +1, +2, +3, +4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10018

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA