RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nitơ phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây?

  • A. 
   H2, Li, O2, Ag
  • B. 
   H2, Li, O2, Cu
  • C. 
   H2, Na, O2, Mg.
  • D. 
    H2, Li, O2, Hg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  H2, Na, O2, Mg.

  H2 + N⇔ NH3

  Na + N2 → Na3N (nhiệt độ cao)

  N2 + O ⇔ 2NO (tia lửa điện) 

  3Mg + N2 → Mg3N2  (nhiệt độ cao)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10007

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA