RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm N2 tinh khiết được điều chế từ:

  • A. 
   không khí
  • B. 
   NH4NO2
  • C. 
   NH3 và O2
  • D. 
   Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một lượng nhỏ nitơ tinh khiết được điều chế bằng cách đun nóng nhẹ dung dịch bão hoà muối amoni nitrit:

  Muối này kém bền, có thể được thay thế bằng dung dịch bão hoà của amoni clorua và natri nitrit:

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10010

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA