RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng cách nào sau đây?

  • A. 
   Hóa lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn.
  • B. 
   dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí.
  • C. 
   dùng Cu để oxi hóa hết oxi không khí ở nhiệt độ cao.
  • D. 
   dùng hidro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao rồi hạ dần nhiệt độ để nước ngưng tụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Sau khi đã loại bỏ CO2 và hơi nước, không khí được hóa lỏng dưới áp suất cao và nhiệt độ rất thấp. Nâng nhiệt độ không khí lỏng đến -196oC thì nitơ sôi và được lấy ra, còn lại là oxi lỏng, vì oxi lỏng có nhiệt độ sôi cao hơn (-183oC). Khí nitơ được vận chuyển trong các bình thép, nén dưới áp suất 150 atm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10012

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA