RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Việc dân số thế giới tăng nhanh đã 

  • A. 
   Thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế
  • B. 
   Làm cho tài nguyên suy giảm và ô nhiễm môi trường
  • C. 
   Thúc đẩy gió dục và y tế phát triển
  • D. 
   Làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích: Dân số thế giới ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước kém phát triển và đang phát triển. Dân số tăng nhanh gây sức ép rất lớn đến kinh tế - tài nguyên và môi trường (suy giảm – ô nhiễm môi trường nặng nề ở nhiều nước).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 143341

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA