RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các loại khí thải sau, loại khí thải nào đã làm tầng ôdôn mỏng dần? 

  • A. 
   O3
  • B. 
   CFCs
  • C. 
   CO2    
  • D. 
   N2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Trong các loại khí thải sau, CFCs là loại khí thải đã làm tầng ôdôn mỏng dần.

  Giải thích: Mục II.1, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143350

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA