RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu cần sự hợp tác giữa 

  • A. 
   Các quốc gia trên thế giới
  • B. 
   Các quốc gia phát triển
  • C. 
   Các quốc gia đang phát triển 
  • D. 
   Một số cường quốc kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như dân số, môi trường, tài nguyên, chiến tranh, xung đột,… thì cần có sự hợp tác giữa tất cả các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143346

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA