RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng là 

  • A. 
   Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • B. 
   Đồng bằng sông Hồng
  • C. 
   Tây Nguyên 
  • D. 
   Đồng bằng sông Cửu Long

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có địa hình thấp nhất nước ta và cũng đang là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 143343

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA