RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để bảo vệ động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng cần 

  • A. 
   Tăng cường nuôi trồng.
  • B. 
   Đưa chúng đến các vườn hú, công viên.
  • C. 
   Tuyệt đối không được khai thác. 
  • D. 
   Đưa vào Sách đỏ để bảo vệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Để bảo vệ động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng thì chúng ta cần liệt kê chính xác số lượng loài, thành phần loài và đưa vào sách đỏ để còn có biện pháp bảo vệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143345

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA