RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dân số già sẽ dẫ tới hậu quả nào sau đây? 

  • A. 
   Thất nghiệp và thếu việc làm
  • B. 
   Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước
  • C. 
   Gây sức ép tới tài nguyên môi trường 
  • D. 
   Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích: Dân số thế giới đang có sự già hóa, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao. Sự già hóa dân số sẽ làm thiếu hụt một nguồn lao động rất lớn cho các quốc gia, vì vậy Nhà nước cần có chính sách phát triển dân số hợp lí.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 143342

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA