OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giải quyết mối quan hệ Việt - Pháp (từ 6-3- 1946 đến trước 19-12-1946) là  

  • A. 
   sẵn sàng đánh Pháp khi cần thiết.                         
  • B. 
   nhân nhượng về kinh tế, độc lập về chính trị.
  • C. 
   nhân nhượng cho Pháp về kinh tế và chính trị. 
  • D. 
   sử dụng phương pháp hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ 6-3- 1946 đến trước 19-12-1946: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương kí sử dụng phương pháp hòa bình với Pháp. Tiêu biểu là kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước 14/9/1946) để có thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp không thể tránh khỏi. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206733

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON