OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên (đầu năm 1930) với “Luận cương chính trị” (10/1930) là đều 

  • A. 
   xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.
  • B. 
   xác định đúng đắn khả năng của tiểu tư sản đối với cách mạng.
  • C. 
   xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo.
  • D. 
   xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các đáp án A, C, D: đều là điểm khác của Luận cương chính trị và Cương lĩnh chính trị. Điểm khác này cũng chính là những hạn chế trong Luận cương mà đảng ra cần khắc phục trong các giai đoạn sau. 

  Đáp án B: là điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị. Đều xác định giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản giữa vai trò lãnh đạo cách mạng. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206725

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON