OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiến của ta là một cuộc kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong bối cảnh nào? 

  • A. 
   Khi nhân dân Việt Nam chưa có chính quyền cách mạng
  • B. 
   Khi nhân dân Việt Nam đã có chính quyền cách mạng
  • C. 
   Khi nước Việt Nam mới đang dần hình thành
  • D. 
   Khi các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị vào Việt Nam         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời điểm năm 1944, nước ta vẫn chưa có chính quyền cách mạng. Đến sau cách mạng tháng Tám (1945) thành công, Đảng ta mới tiến hành xâu dựng chính quyền cách mạng. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206674

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON