ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại 

   

  • A. 
   Pari
    
  • B. 
   London
    
  • C. 
   New York
    
  • D. 
   Đức 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại New York

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1099

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA