ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta? 

   

  • A. 
   Anh               
    
  • B. 
   Mĩ                  
    
  • C. 
   Pháp              
    
  • D. 
   Liên Xô 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Pháp là nước không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta. 

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1096

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA