ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào 

   

  • A. 
   17/7/1945
    
  • B. 
   18/7/1945          
    
  • C. 
   19/7/1945         
    
  • D. 
   21/7/1945 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Pốtxđam diễn ra vào ngày 17/7/1945.

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1097

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA