RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

  • A. 
   Trong môi trường trong suốt
  • B. 
   Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác
  • C. 
   Trong môi trường đồng tính
  • D. 
   Trong môi trường trong suốt và đồng tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8120

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA