RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Trên hình vẽ biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gi?

  • A. 
   Ánh sáng đang chuyển động
  • B. 
   Ánh sáng mạnh hay yếu
  • C. 
   Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm
  • D. 
   Hướng truyền của ánh sáng                           

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D. Hướng truyền của ánh sáng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8121

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA