RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 20 của Thế kỉ XX ở Việt Nam tổ chức nào ra đời muộn nhất? 

  • A. 
   An Nam cộng sản đảng
  • B. 
   Đông Dương cộng sản đảng
  • C. 
   Tân Việt cách mạng đảng
  • D. 
   Đông Dương cộng sản liên đoàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 16103

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA