RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1918-1923, tình hình kinh tế phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa như thế nào? 

  • A. 
   Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài
  • B. 
   Suy sụp về kinh tế
  • C. 
   Ổn định và phát triển
  • D. 
   Tương đối ổn định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 16236

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA