ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất mà các nước Châu Âu phải gánh chịu là gì? 

  • A. 
   Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế
  • B. 
   Xuất hiện một số quốc gia mới
  • C. 
   Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ
  • D. 
   Sự khủng hoảng về chính trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 16237

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA