RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây?

  • A. 
   Luôn luôn tăng.
  • B. 
   Luôn luôn giảm.
  • C. 
   Luân phiên tăng, giảm.
  • D. 
   Luôn luôn không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:  luân phiên tăng, giảm.  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7111

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA