OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  TP. Hồ Chí Minh là trung tâm

  • A. 
   Trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.
  • B. 
   Trung tâm công nghiệp, dịch vụ.
  • C. 
   Trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch.
  • D. 
   Trung tâm công nghiệp, dịch vụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  TP. Hồ Chí Minh là trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 24391

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON