ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là 

  • A. 
   Than đá
  • B. 
   Vàng
  • C. 
   Kim cương 
  • D. 
   Dầu mỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. Dầu mỏ

  Giải thích: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là dầu mỏ, chiếm tới hơn 50% trữ lương dầu mỏ của thế giới phân bố ở các đồng bằng Lưỡng Hà, bán đảo A-râp và vụng vịnh Pec-xich.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144337

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA