ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chính trị của khu vực Tây Nam Á: 

  • A. 
   Tình hình chính trị rất ổn định.
  • B. 
   Các nước có nền chính trị hòa bình, và hợp tác với nhau về nhiều mặt.
  • C. 
   Tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xảy ra. 
  • D. 
   Các nước vẫn là thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C.

  Tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xảy ra

  Giải thích: trang 31 SGK Địa lí lớp 8

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144341

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA