OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam? 

  • A. 
   Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp 
  • B. 
   Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập 
  • C. 
   Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất 
  • D. 
   Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xuất phát từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương là:

  + Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát

  + Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn

  + Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu

  + Hạn chế của ý thức hệ phong kiến, Khẩu hiệu Cần Vương- Giúp vua cứu nước, khôi phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của giai cấp phong kiến, về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến, chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

  Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối cách mạng đúng đắn. Điều này cho thấy xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo

  ⇒ Yêu cầu cấp thiết đối với cuộc đấu tranh của giải phóng dân tộc của nhân dân ta là cần có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214765

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON