ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) có sự khác biệt căn bản là 

  • A. 
   mục tiêu đấu tranh và lực lượng tham gia 
  • B. 
   đối tượng đấu tranh và hình thức đấu tranh 
  • C. 
   hình thức, phương pháp đấu tranh 
  • D. 
   đối tượng đấu tranh và quy mô phong trào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  *Mục tiêu đấu tranh:

  - Phong trào Cần Vương: đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

  - Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thực, giữ đất, giữ làng.

  ⇒ Mục tiêu đấu tranh cũng quy định tính chất:

  - Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang tính dân tộc sâu sắc.

  - Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ.

  *Lực lượng tham gia:

  - Phong trào Cần Vương: văn thân, sĩ phu, nông dân.

  - Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: chỉ có nông dân.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214773

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF