ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào Cần vương chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào? 

  • A. 
   Khởi nghĩa Bãi Sậy.             
  • B. 
   Khởi nghĩa Ba Đình. 
  • C. 
   Khởi nghĩa Hương Khê.
  • D. 
   Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, kéo dài lâu nhất trong phong trào Cần Vương. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần Vương

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214754

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF