ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự oxi hoá là:

  • A. 
   Sự tác dụng của đơn chất với oxi
  • B. 
   Sự tác dụng của hợp chất với oxi
  • C. 
   Sự tác dụng của một chất với oxi
  • D. 
   Sự tác dụng của nhiều chất với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự oxi hoá là sự tác dụng của một chất với oxi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12680

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA