ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có:

  • A. 
   Hai chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  • B. 
   Một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  • C. 
   Nhiều chất được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu
  • D. 
   Một chất được tạo thành từ một chất ban đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12681

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA