RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng 

  • A. 
   vật lí.
  • B. 
   hoá học.
  • C. 
   không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí.
  • D. 
   vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự phá hủy kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên được gọi là sự ăn mòn kim loại.

  ví dụ: Thanh sắt trong bếp lò than bị ăn mòn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10752

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA