RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường 

  • A. 
   không khí khô.
  • B. 
   trong nước cất không có hoà tan khí oxi.
  • C. 
   nước có hoà tan khí oxi.
  • D. 
   dung dịch muối ăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đinh sắt bị ăn mòn nhaanh nhất trong dung dịch muối ăn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10754

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA